summerlake1.jpgsummersea1.jpg

Notima - Ekonomibolaget

Skattedeklaration

Med skattedeklaration avses den deklaration som företaget lämnar in till skatteverket för att rapportera:

 • Moms
 • Arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt (A-skatt)

Moms och arbetsgivaravgifter redovisas på två separata deklarationer men tidpunkten för dessa deklarationer brukar ofta sammanfalla, därför går jag igenom dessa båda här.

Moms

Moms redovisas antingen månadsvis, varje kvartal eller årsvis. För att på ett enkelt sätt redovisa moms i Adempeire gör man följande.

 • Om momsredovisningsperioden är större än en månad (t ex tre månader) och/eller skiljer sig från räkenskapsåret i övrigt behöver man skapa en speciell momskalender.
  Detta gör man genom att skapa en ny Calendar. Detta görs i menyn
  Performance Analysis -> Accounting Rules -> Calendar Year and Period.
  • Skapa ett år (t ex 2009) i kalendern.
  • Skapa t ex 4 perioder (om du redovisar var 3:e månad) enligt följande:
   Jan - Mars 2009
   Apr - Jun 2009
   Jul - Sep 2009
   Okt - Dec 2009
 • Nu när du har skapat kalendern (behövs inte om momsen redovisas varje månad) skapar du en rapport (Financial Report)
  • Du väljer Calendar = Momskalender (dvs den du precis gjorde)
  • Du skapar ett Report Line Set som innehåller följande rader:
   • Momspliktig omsättning - Källa Account 3*
   • Utgående moms - Källa Account 26* (konton för utgående moms)
   • Ingående moms - Källa Account 2640 (konto för ingående moms)
   • Du kan även lägga till en rad som beräknar skillnaden mellan ingående och utgående moms.
  • Du använder en Report Column Set som visar period balance.

När du har en momsrapport kan du enkelt ta fram den. När du gör momsredovisningen måste du dock manuellt kontera momsredovisningen på sedvanligt sätt, dvs bokar bort ingående och utgående moms för perioden och lägger summan på ett momsredovisningskonto. Den manuella bokföringen gör du mha GL Journal.

Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Arbetsgivaravgifter redovisas enklast i ett separat löneprogram. SIE-filer som genereras av löneprogrammet importerar du sedan in i Adempiere. (Notima har en lösning för att importera SIE-filer i Adempiere).

Ekonomibolaget Notima AB