Om Notima

Ekonomibolaget Notima grundades 2007. Idén var då som nu att skapa ett redovisningsföretag som ligger i framkant när det gäller användandet av IT inom redovisning. Fokus är mindre och medelstora företag. Sedan starten har vi ackumulerat en gedigen erfarenhet av redovisning.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi lägger vårt fokus på kompetens, kvalitét och så effektivt som vårt fokus på kvalitét och kompetens tillåter oss.

Vårt kontor ligger i en trivsam lokal i Vendelsö, Haninge.

Vi strävar efter att utveckla effektiva rutiner, god ordning och ett ändamålsenligt systemstöd.

Notima arbetar med ett flertal olika redovisnings- och affärssystem. Vi är inte låsta vid ett specifikt system (vi föredrar dock bl a Fortnox och öppna affärssystem). Vi har gärna dialog med våra kunder på hur vi hjälper dem i deras verksamhet på bästa sätt.

Vår personal

Daniel Tamm

Daniel har lång erfarenhet inom IT-branschen där han bl a har arbetat med

  • Utveckling av branschspecifika försystem
  • Integration mot affärssystem, t ex SAP, Visma SPCS, Hansa m fl.
  • Arbetar med integrationsplattformar såsom Oracle SOA Suite, WebMethods, JitterbitOpenESB och Camel.
  • Utveckling av applikationsserverprogramvara
  • Insamling, sammanställning och rapportering av s k CDR information som används inom billing.
  • Drift av affärskritiska, högt belastade websystem.
  • Utvecklare och committer i Adempiere.

Daniel har även flerårig erfarenhet av ekonomi/redovisning/bokslut m.m.

Lena Ekdahl

Lena arbetar som redovisningskonsult på Notima sedan 2011.

Lena sköter allt från ax till limpa inom redovisning (dvs löpande bokföring till årsredovisningar och deklarationer).

Helena Eriksson

Helena arbetar som redovisningskonsult på Notima sedan 2017.

Ekonomibolaget Notima AB