Bankkontoutdrag

Ett bankkontoutdrag visar vad som hänt på ett konto under en viss period.

Bankkontoutdrag är väsentliga för bokföringen då det är ett "facit" på vad som hänt på det specifika kontot.

Guider för att ta fram bankkontoutdrag

 

Ekonomibolaget Notima AB