E-postserverinställningar

Webmail: https://mail.notima.se

Kontoinställningar vid uppkoppling via traditionell mailklient:

Inkommande IMAP: mail.notima.se / SSL / 993

Utgående SMTP: mail.notima.se / TLS / 587 (inloggning krävs)

Användarnamn vid inloggning är normalt e-postadressen (primär).

Ekonomibolaget Notima AB