Material som behöver lämnas

För att vi skall kunna göra er bokföring på ett effektivt och rättvisande sätt är det nödvändigt att vi har all nödvändig information för att kunna utföra redovisningen.

Nödvändigt material

Följande behöver avlämnas för varje period som skall bokföras:

 • Bankkontoutdrag för de konton som har använts i perioden.
  Lämna även bankkontoutdrag för konton som har ett saldo men som inte använts.
  Ett alternativ till att lämna bankkontoutdrag är att ge oss läsfullmakt till ert bankkonto.
  Vi bokför ingenting mot bank utan ett bankkontoutdrag.
  OBSERVERA att man på bankkontoutdraget måste kunna se betalningsmottagare och betalningsavsändare. Om det inte syns behöver man ta ut separata rapporter på dessa (ex bankgiroinbetalningslistor, utbetalningslistor).

 • Skattekontoutdrag för perioden.
  Ett alternativ till att lämna skattekontoutdrag är att låta oss vara deklarationsombud.

 • Leverantörsfakturor i perioden. Med period menar vi fakturor som har fakturadatum i perioden oavsett ifall de har betalats eller inte.

 • Kvitton och övriga utlägg under perioden.

 • Kundfakturor utställda i perioden, dvs med fakturadatum i perioden, oavsett om fakturan är betald eller inte.

 • Kassajournaler - Om ni säljer via en kassaapparat behöver vi kassajournalerna inkl fördelning mellan betalsätt och växelkassabelopp (dvs pengar i kassan vid periodens slut).

Utan ovanstående material kan vi inte utföra redovisningen.

Avlämning av material

Material kan avlämnas på följande sätt

 • Via post, bud eller egen avlämning till vår adress:

  Ekonomibolaget Notima AB
  Lärjungevägen 6
  136 69 Vendelsö

  OBS! Om ni skickar rek eller postpaket som innebär att vi måste hämta ut materialet på postens utlämningsställe tar vi betalt för tiden det tar att hämta materialet. Bäst är därför att skicka brev som går in i en brevlåda, bud eller företagspaket. Skickar ni med företagspaket kan ni spåra försändelsen.

 • Elektroniskt via e-post eller andra överföringsmetoder. För närvarande är dock det mest tidseffektiva att vi får materialet i original.
Ekonomibolaget Notima AB