Ränta egen inlåning i aktiebolag

Som aktieägare där man har ett betydande inflytande kan man ta ränta på egen inlåning.

Den maximala räntan man får ta ut är enligt prejudicerande domar = Statslåneräntan + 3 %

Statslåneräntor

År SLR Tillåten
ränta
2016 0,34 % 3,34 %
2015 0,58 % 3,58 %
2014 1,62 % 4,62 %
2013 2,01 % 5,01 %
2012 1,52 % 4,52 %

Se även Riksgäldens hemsida.

Ekonomibolaget Notima AB