Tjänsteöversikt

Notima arbetar med tre olika typer av tjänster som egentligen flyter ihop. Dessa typer av tjänster är

Redovisningstjänster

Redovisningstjänster innefattar allt från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning. Läs mer om detta här.

Affärssystem

Affärssystem har vi definierat som den mjukvara och rutiner som stödjer verksamhetens löpande administration. För att kunna sköta redovisningen på ett effektivt sätt behövs ett affärssystem (kan vara ett enkelt bokföringsprogram till ett helt verksamhetsanpassat system).
Läs mer om detta här.

Integration

Inget system kan allt men många system är bra på sin speciella del. Detta ger ofta ett behov av att få olika specialiserade system att kunna kommunicera med varandra på ett enkelt och effektivt sätt. Läs mer om detta här.

Ekonomibolaget Notima AB