Affärssystem

iDempiere Så gott som alla verksamheter och företag i Sverige använder något slags affärsystem. Syftet med ett affärssystem bör vara att göra det så enkelt som möjligt att administrera, hantera och följa upp sin affärsverksamhet. Bokföring och administration är en kostnad för varje företag som vi vill sträva efter att minimera samtidigt som vi vill att systemet skall ge oss så bra stöd för era affärsprocesser som möjligt.

Notima har valt att fokusera på affärssystemet iDempiere då vi anser det vara en bra produkt med många möjligheter. En stor fördel med iDempiere är att produkten i sig är helt gratis. Inga licenskostnader överhuvudtaget.

Notima säljer konsulttjänster för att hjälpa företag att implementera iDempiere.

iDempiere rekommenderar vi främst för företag som har lite större verksamhet och vill ha ett system som de kan växa med. Systemet passar utmärkt för handelsföretag. En stor fördel som iDempiere ger för handelsföretag är att systemet själv håller koll på lagervärdet och varje artikels inköpskostnad.

Vi har även erfarenhet av ADempiere som är en föregångare till iDempiere. Adempiere

Om ni har en mindre verksamhet som ni inte planerar att expandera rekommenderar vi Fortnox, som har en kortare startsträcka.
Vi är byråpartner med Fortnox, ni kan därför teckna er för Fortnox applikationer via oss.

Andra affärssystem

På affärssystemsmarknaden finns andra s.k. låsta system som fungerar enligt samma principer som iDempiere. Om man vill jämföra funktionalitet och använda andra affärssystem som utgångspunkt för vad man behöver kan man jämföra med t ex:

  • Microsoft Navision
  • SAP
  • Jeeves
  • Oracle Business Suite

Den största skillnaden mellan ovanstående system och iDempiere är att ovanstående system är licensbaserade och "låsta", dvs kunden får inte fritt tillgång till systemet.

Mer om öppen källkod och affärssystem

Om mindre konsultföretag

Ekonomibolaget Notima AB