iDempiere

iDempiere är en vidareutveckling av ADempiere. De största skillnaden mellan systemen är

  • Topputvecklarna från ADempiere har gått över till iDempiere, dvs iDempiere är det mest aktiva av de två projekten.
  • iDempiere har en modern modulariserad arkitektur vilket möjliggör att man enkelt kan göra tredjepartslösningar utan att behöva göra om "kärnan".
Ekonomibolaget Notima AB