Integrationstjänster

Vi arbetar med integration av affärssystem. Vi använder oss av olika slags integrationsverktyg för ändamålet och har erfarenhet av bl a

 
OpenESB

 

Integration mot Fortnox

Vi har erfarenhet av integration mot Fortnox. Om ni har ett system som behöver t ex skapa fakturor i Fortnox har vi koden som kan utföra detta.

Standarder

Om man arbetar med affärssystem i Sverige finns det ett antal de facto standarder för utbyte av ekonomisk information. Notima arbetar aktivt med att utveckla Open Source alternativ till att arbeta med följande standardformat:

  • SIE-filer - Utbyte av ekonomisk information såsom transaktioner, bokslut, räkenskapsinformation etc.
  • Betalfiler - in- och utbetalningar till Bankgirot, postgirot.

Kontakta oss för mer information om Open Source alternativ för SIE och Bankgirofiler.

Vi har startat SourceForge projekt för:

Ekonomibolaget Notima AB