Bankgiro API

Detta API används för att läsa och skriva filer som produceras och konsumeras av Bankgirocentralen.

Biblioteket kan i dagsläget göra följande:

  • Läsa BGMax-filer
  • Skriva LB-filer
  • Läsa återrapporteringsfiler (LB)
  • Utlandsbetalningar från Handelsbanken (UTLI)

Utlandsbetalningar

För att kunna göra utlandsbetalningar måste man göra följande inställningar.

Ekonomibolaget Notima AB