SIE API

Detta API används för att läsa och skriva s.k. SIE-filer som används vid utbyte av information mellan i huvudsak svenska redovisnings- och skatteapplikationer.

Se https://bitbucket.org/dantam/siefilelib för tillgång till API-et.

Se även http://www.sie.se

Ekonomibolaget Notima AB