Översikt - Time4U

Time4U är en applikation för att hålla kontroll på tid. Den del som användaren ser är en lättanvänd grafisk klient innehållande:

 • Projekt och underprojekt
 • Uppgifter
 • Arbetsblad innehållande tider, dvs vad som har gjorts under vilken tid
 • Statistik
 • Start och stoppur.

En av de största fördelarna med klienten är att den är enkel att använda. Den är heller inte tvingande utan man kan skriva in sina tider i efterhand om det skulle behövas.

Statistik får man ut baserat på sina projekt och underprojekt. Ett vanligt sätt att dela upp projekten är att låta varje kund ha ett eget projekt och sedan dela upp underprojekten på samma sätt som tiden skall specas i fakturan mot kunden.

Klienten arbetar mot en server som lagrar tidsuppgifterna centralt. Servern kan hantera många samtidiga användare och olika projekt.

Genom att köra rapporter på servern går det att koppla ihop varje individs tider mot ett affärssystem och därifrån få ut fakturor baserat på den inrapporterade tiden.

Time4U är ett öppen källkodsprojekt och kan hämtas på http://www.sf.net/projects/time4u

Rapportverktyg - Time4U

Notima har utvecklat ett enkelt rapportverktyg för Time4u. Det kan både ansluta mot en central time4u-server eller användas lokalt på en lokal Time4u klient.

Klienten ser ut enligt nedan:

 Time4UReports

Enklaste användningssättet är att ange sökkriterier och sedan kopiera och klistra in resultatet i t ex Excel.

Klienten kan ni hämta här.

Installationsanvisning
 • Klienten är skriven i Java och därför måste Java finnas installerat på datorn där programmet skall köras. Har ni inte det kan ni hämta hem Java från http://www.java.com
 • Ladda hem klienten (http://www.notima.se/download/Time4uReports.zip)
 • Packa upp .zip-filen i valfri katalog.
 • Kör Time4uReports.jar genom att dubbelklicka på filen.
 • Första gången programmet körs kommer den att be er ange databasinställningar. Om ni vill använda er klients lokala databas (dvs ni har ingen central server att synka mot) så trycker ni bara på knappen "Use defaults" och sedan OK.
  OBS! Ni kan inte ha igång Time4u-klienten samtidigt som ni kör rapportverktyget.

Ekonomibolaget Notima AB